Tuesday, September 14, 2010

UOB Bank Code for Transferring To and From Accounts - Part 1

United Overseas Bank (UOB) Codes - Part 1

Branch Name.......................Acct No. (1st 3 Digits)....Bank Code.....Branch Code
UOB Main....................................101............................. 7375 .............................001
UOB Jalan Sultan.......................102............................. 7375 .............................002
UOB City Plaza........................... 103 .............................7375 .............................003
UOB Macpherson...................... 104............................. 7375 .............................004
UOB Rochor................................ 105 .............................7375 .............................005
UOB Novena Square................. 106............................. 7375 .............................006
UOB Thomson............................ 107 .............................7375 .............................007
UOB Vivo City............................. 108 .............................7375 .............................008
UOB Tanjong Pagar................... 109.............................7375...............................009
UOB Thomson............................ 110 .............................7375..............................010
UOB Tanjong Pagar....................111............................. 7375 .............................011
UOB Bukit Panjang....................112..............................7375...............................012
UOB Jurong Point...................... 113..............................7375..............................013
UOB City Plaza........................... 114..............................7375.............................014
UOB Toa Payoh...........................115..............................7375.............................015
UOB Novena Square................. 116..............................7375..............................016
UOB Coleman............................. 117.............................7375..............................017
UOB Tanglin................................ 118.............................7375 .............................018
UOB New Bridge........................ 119............................. 7375 .............................019
UOB Holland.............................. 120............................. 7375 .............................020
UOB Tanjong Pagar................... 121............................. 7375 .............................021
UOB Thomson............................. 122............................. 7375 ............................022
UOB Serangoon Garden.............123............................. 7375 ............................023
UOB Serangoon Garden.............124............................. 7375 ............................024
UOB Siglap.................................. 125............................. 7375 ............................025
UOB Bukit Timah........................ 126............................. 7375 ............................026
UOB Bedok.................................. 127............................. 7375 ............................027
UOB Ang Mo Kio........................ 128............................. 7375 ............................028
UOB Tanglin............................... 129............................. 7375 .............................029
UOB Clementi............................. 130............................. 7375 .............................030
UOB Siglap................................. 131............................. 7375 .............................031
UOB Aljunied..............................132............................. 7375 .............................032
UOB Novena Square................. 133............................. 7375 .............................033
UOB Clementi..............................134............................. 7375 .............................034
UOB Boon Lay..............................135............................. 7375 .............................035
UOB Parkway Parade.................136............................. 7375 .............................036
UOB Marina Square...................137............................. 7375 .............................037
UOB Tampines.............................138............................. 7375 .............................038
UOB Yishun................................. 139............................. 7375 .............................039
UOB Changi Airport.................. 140............................. 7375 .............................040
UOB Bukit Batok Central...........141............................. 7375 .............................041
UOB Coleman............................. 142............................. 7375 .............................042
UOB Changi Airport.................. 143............................. 7375 .............................043
UOB Pasir Ris............................. 144............................. 7375 .............................044
UOB Woodlands........................ 145............................. 7375 .............................045
UOB Coleman............................. 146............................. 7375 .............................046
UOB Rochor.................................147............................. 7375 .............................047
UOB Coleman............................. 148............................. 7375 .............................048
UOB Tiong Bahru Plaza............ 150............................. 7375 .............................050
UOB Bukit Batok Central.......... 151............................. 7375 .............................051
UOB Marina Square.................. 152............................. 7375 .............................052
UOB Boon Lay............................. 153............................. 7375 .............................053
UOB Bukit Panjang.....................154............................. 7375 .............................054
UOB Tampines.............................155............................. 7375 .............................055
UOB Bukit Panjang......................156............................. 7375 .............................056
UOB Anson Road..........................157............................. 7375 .............................057
UOB Jalan Sultan..........................158............................. 7375 .............................058
UOB Upper Bukit Timah..............159............................. 7375 .............................059
UOB Vivo City............................... 160............................. 7375 .............................060
UOB Katong...................................162............................. 7375 .............................062
UOB Hougang................................163............................. 7375 .............................063
UOB Geylang.................................164............................. 7375 .............................064
UOB Bishan...................................166............................. 7375 .............................066
UOB Bendemeer.............................167............................. 7375 .............................067
UOB Orchard.................................168............................. 7375 .............................068
UOB Macpherson..........................169............................. 7375 .............................069
UOB Main...................................... 180............................. 7375 .............................080
UOB Anson Road.......................... 201............................. 7375 .............................057
UOB Jalan Sultan...........................202............................. 7375 .............................432
UOB Upper Bukit Timah...............203............................. 7375 .............................059
UOB Jalan Sultan...........................204............................. 7375 .............................058
UOB Vivo City.................................206............................. 7375 .............................060
UOB Katong....................................207............................. 7375 .............................062
UOB Upper Bukit Timah...............208............................. 7375 .............................059
UOB Hougang................................209............................. 7375 .............................063
UOB Vivo City................................210............................. 7375 .............................060
UOB Geylang.................................211............................. 7375 .............................064
UOB Bishan...................................212............................. 7375 .............................066
UOB Hougang................................213............................. 7375 .............................063
UOB Vivo City................................215............................. 7375 .............................060
UOB Bendemeer.............................216............................. 7375 .............................067
UOB Orchard.................................217............................. 7375 .............................068
UOB Bendemeer.............................218............................. 7375 .............................067
UOB Macpherson..........................219............................. 7375 ............................069
UOB Main.......................................301 .............................7375 ............................001
>>> (301-3XX-XXX-X, CA & Statement based Savings accounts)
UOB Coleman.................................301 .............................7375 ............................046
>>> (301-1XX-XXX-X, Passbooks Savings accounts & TD)
UOB Coleman............................. ..302............................. 7375 .............................046
UOB Rochor...................................303............................. 7375 .............................047
UOB Coleman................................304............................. 7375 .............................048
UOB Great World City..................307............................. 7375 .............................307
UOB Admiralty............................. 308............................. 7375 .............................308
UOB Jalan Sultan..........................309............................. 7375 .............................002
UOB MacPherson..........................310............................. 7375 .............................004
UOB North Bridge..........................311............................. 7375 .............................311
UOB Novena Square......................312............................. 7375 .............................006
UOB Thomson.................................314............................. 7375 .............................007
UOB Tanjong Pagar........................318............................. 7375 .............................009
UOB Orchard..................................320............................. 7375 .............................320
UOB Marina Square......................321............................. 7375 .............................037
UOB Bukit Panjang........................324............................. 7375 .............................012
UOB Ang Mo Kio.............................327............................. 7375 .............................327
UOB Bedok Central........................328............................. 7375 .............................328
UOB Jurong Point...........................330............................. 7375 .............................013
UOB King George's.........................332............................. 7375 .............................332
UOB City Plaza................................335............................. 7375 .............................014
UOB Jurong East Central.............. 336............................. 7375 .............................336
UOB Novena Square.......................339............................. 7375 .............................016
UOB New Bridge............................. 340............................. 7375 .............................019
UOB Holland....................................341............................. 7375 .............................020
UOB South Bridge............................343............................. 7375 .............................343
UOB Serangoon Garden.................344............................. 7375 .............................024
UOB Yishun......................................346............................. 7375 .............................346
UOB Bukit Timah.............................347............................. 7375 .............................026
UOB Bedok........................................348............................. 7375 .............................027
UOB Ang Mo Kio............................. 349............................. 7375 .............................028
UOB Main.........................................350............................. 7375 .............................001
UOB Main.........................................351............................. 7375 .............................351
UOB Main.........................................352............................. 7375 .............................001
UOB Bishan......................................353............................. 7375 .............................066
UOB Rochor......................................354............................. 7375 .............................047
UOB Toa Payoh................................355............................. 7375 .............................015
UOB Katong......................................356............................. 7375 .............................062
UOB Tanglin.....................................357............................. 7375 .............................018
UOB Yishun Central........................358............................. 7375 .............................446

No comments: